Naj vas konkurenca ne prehiti. Zaščitite ime, znamko podjetja, model ali patent.

Poslovno in podjetniško svetovanje mag. Bojan Tomc s.p.

PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE
Podjetju nudimo strokovne storitve svetovanja na naslednjih področjih:


Svetovanje s področja poslovnih financ

 • svetovanje pri izbiri optimalnih finančnih politik in finančne strategije
 • izdelava integralnih dolgoročnih in kratkoročnih finančnih načrtov
 • izdelava strateških, investicijskih in poslovnih načrtov
 • vzpostavitev sistema financ v podjetju in izdelava finančnih analiz
 • vzpostavitev sistema nadzora s pomočjo dodane vrednosti (EVA®)


Investicijsko svetovanje

 • svetovanje pri odločitvah o nakupu, najemu ali prodaji nepremičnin
 • priprava in ocena investicijskih programov
 • informacije o prostih nepremičninah, ki niso naprodaj na trgu
 • izvedenske storitve s področja energetike in varčevanja z energijo
 • svetovanje pri nakupu in prodaji ter prenosih lastništva podjetij


Svetovanje pri prestrukturiranju podjetij:

 • diagnostični skrbni pregled
 • racionalizacija stroškov poslovanja
 • redefiniranje korporativnih, poslovnih, funkcijskih strategij in prestrukturiranje
 • reinženiring, reorganizacija in dvig vrednosti podjetja


Svetovanje pri nakupih, prodajah, prevzemih in združitvah podjetij:

 • iskanje in izbira ciljnih podjetij
 • izbira optimalnih tehnik in izpeljava pravnih postopkov nakupa, prodaje, prevzema in združitve
 • ocenitev razponov cen za nakupe in prodaje
 • določitev menjalnih razmerij in prenosa lastništva
 • pogajanja in usklajevanja interesnih skupin
 • svetovanje in izvedba strategije obrambe pred prevzemom in pri pozdružitvenih aktivnostih


Svetovanje na področju nasledstva in prenosa lastništva družinskih podjetij:

 • iskanje in izbira ciljnih podjetij, nasledstvo in prenos lastništva
 • vsebinski pregled (due diligence) poslovanja ter vrednotenje potencialnih naložb


Menedžersko dodatno izobraževanje na področju podjetništva in izvedba seminarjev