Vas zanima vrednost vašega podjetja? Mi vam lahko pri tem pomagamo.

Poslovno in podjetniško svetovanje mag. Bojan Tomc s.p.

SODNO IZVEDENSTVO, VREDNOTENJE IN CENITEV

Nudimo ocenjevanje vrednosti:  

• Cenitev nepremičnin in premičnin (strojev, opreme, plovil in vozil…)
• Cenitev neopredmetenih sredstev (intelektualne lastnine…)
• Ocenjevanje kreditne ali poslovne sposobnosti
• Ocenjevanje vrednosti podjetij in delov podjetij

Direktor podjetja IDEA expertize, cenitve mag. Bojan Tomc s.p., mag. Bojan Tomc, je sodni izvedenec s področja strojništva, ter izvedenec več strokovnih področij: gradbeništvo, ekonomija in management.

Sodni izvedenec z licenco: št. certifikata 756-203/94, skupaj nad 25 let.
Podaljšanje licence: št. potrdila 165-04-79/06.

Za ocenjevanja vrednosti večjih podjetij in družb sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki.